Onze naam (voorheen Stichting Zorgmanagement Haaglanden) is een eerbetoon aan onze initiatiefnemer: Josée Duijndam. Met haar warme, zorgzame, maar ook daadkrachtige persoonlijkheid zette ze een organisatie op touw die snel groter werd, maar waarin de menselijke maat nooit verloren ging. Josée’s hart lag bij haar cliënten. Wat er ook gebeurde: de cliënten gingen altijd voor. Na het overlijden van Josée zijn haar inzet, warmte en persoonlijke aanpak voor ons nog steeds maatgevend. Zorg van José staat voor: kleinschaligheid, warmte en maatwerk. En nog steeds geldt voor ons haar credo: ‘Onze cliënt gaat altijd voor.’